LAKIAN AJOT AS SM SIIRRETTY 04.03.2017

25.1.2017

EI TUOHON URIA SAA TEHTYÄ
EI TUOHON URIA SAA TEHTYÄ
PIAN ÄESTÄMÄÄN
PIAN ÄESTÄMÄÄN
POHJA RARALLA KUNNOSSA PENKAT PUUTTUU
POHJA RARALLA KUNNOSSA PENKAT PUUTTUU
POHJA RARALLA KUNNOSSA PENKAT PUUTTUU
POHJA RARALLA KUNNOSSA PENKAT PUUTTUU

LAKIAN AJOT SIIRRETTY VARAPÄIVÄLLE LUMITILANTEESTA JOHTUEN